Organizowanie loterii – czy potrzebujesz zezwolenia?

Konkursy promocyjne to sprawdzony sposób na aktywizowanie konsumentów i budowanie relacji z klientami. Zwiększają zainteresowanie produktem i przywiązanie do marki, podnoszą zaangażowanie użytkowników w social media i mogą wpływać na finalną decyzję zakupową. Trzeba jednak pamiętać, że organizacja loterii jest uregulowana przepisami prawa, a jej przeprowadzenie może wymagać odpowiedniego zezwolenia.

Kiedy trzeba uzyskać zezwolenie na organizowanie loterii?

Zgodnie z przepisami, loteria fantowa lub gra w bingo o wysokich wygranych, aby mogła się odbyć legalnie, powinna zostać zgłoszona lub uzyskać zezwolenie od naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego. Czy za każdym razem jest wymagane zezwolenie? To zależy od wartości nagród w konkursie. Gdy wartość wygranych nie przekracza:

  • tzw. kwoty bazowej, czyli 5 774,13 zł (w 2022 r.),
  • jest wyższa od kwoty bazowej, ale nie wynosi więcej niż jej 15-krotność (co daje kwotę 86 611,95 zł),
  • w przypadku organizacji pożytku publicznego – nie przekracza 30-krotności kwoty bazowej,

wtedy nie jest potrzebne wydanie decyzji o zezwoleniu. Jeżeli planowana loteria mieści się w tych kwotach, aby jej organizacja była legalna, wystarczy wysłanie zgłoszenia wraz z regulaminem konkursu, najpóźniej na 30 dni przed startem loterii.

Organizowanie loterii promocyjnych gdy zezwolenie jest wymagane

Gdy nagrody przygotowane w loterii dla konsumentów mają większą wartość, nie wystarczy samo zgłoszenie. Odpowiedni wniosek do Izby Celno-Skarbowej trzeba złożyć na 2 miesiące przed startem loterii. Wraz z wnioskiem, trzeba przedłożyć cały szereg wymaganych dokumentów. To m.in.:

  • bankowa gwarancja wypłaty nagród,
  • regulamin loterii,
  • dokumenty, które potwierdzą, że nagrody są finansowane z legalnych źródeł,
  • zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami, opłatami w ZUS i skarbowymi.

Samo złożenie dokumentów nie kończy procesu. Za wydanie zezwolenia trzeba także wnieść odpowiednią opłatę, odpowiadającą 10% wartości nagród.

Organizowanie konkursów bez zezwolenia – czy może zostać ukarane?

Obserwacja postępowania polskiej administracji skarbowej pokazuje, że kary są jak najbardziej realne. Organizacja loterii promocyjnych może być skontrolowana. Kontrolerzy będą chcieli przede wszystkim zobaczyć zgłoszenie lub wydane zezwolenie oraz regulamin konkursu. Co więcej, kara może być podwójnie dotkliwa, ponieważ kontrola może nałożyć ją zarówno:

  • za złamania przepisów ustawy o grach hazardowych (a do takich należą loterie) – w wysokości 5 razy większej niż opłata za zezwolenie,
  • za naruszenie przepisów karno-skarbowych – w wysokości 240 stawek dziennych.

Czy można zorganizować loterię promocyjną w prosty sposób?

Organizowanie konkursów wymaga wiedzy i doświadczenia z zakresu prawa, postępowania przed Izbą Celno-Skarbową, ale także z obszaru komunikacji i marketingu. Niewiele firm ma zasoby pozwalające na sprawne dopięcie wszystkich kwestii organizacyjnych. To jednak nie znaczy, że trzeba rezygnować z tego narzędzia, które tak dobrze wpływa na postawy klientów. Najskuteczniejszym sposobem jest powierzenie organizacji loterii doświadczonej agencji marketingowej, która zadba zarówno o wszelkie skomplikowane kwestie formalne, jak i osiągnięcie celów biznesowych.

Leave a Reply