Za co odpowiedzialne są wspólnoty energetyczne?

Wspólnoty energetyczne, społeczności energetyczne – terminy te wciąć jeszcze wydają się być w naszym kraju mało popularne. Tymczasem, w dobie bardzo wysokiego zainteresowania różnymi formami energii odnawialnej, coraz częściej takie podmioty powstają. Nadrzędną misją tworzenia takich wspólnot jest pozyskiwanie jak najwięcej z natury tak, aby zaspokajać potrzeby energetyczne ludzi i umożliwiać im korzystanie z niższych cen za energię. Czym wobec tego są takie społeczności i dlaczego ich powstawanie i działanie jest tak istotne?

Spółdzielnie, których działalność jest bardzo ważna

W ramach wspólnoty energetycznej w praktyce mogą zrzeszać się różne podmioty – gospodarstwa domowe, samorządy, a także przedsiębiorcy. W ramach współpracy podmioty wspólnie decydują się na wykonanie inwestycji, która pozwoli na korzystanie z odnawialnych źródeł energii. Bycie wspólnotą w tym kontekście to nie tylko zbiórka funduszy, ale i wspólne decydowanie o inwestycji, zarządzanie nią, a także korzystanie z wyprodukowanej przez instalację energii, dodatkowo mając w obwodzie opcję wspólnej sprzedaży nadwyżek.

Dzięki zakładaniu wspólnot energetycznych znacznie łatwiej i szybciej mogą powstawać coraz to nowe inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii.

Działania wspólnot w naturalny sposób przyczyniają się do bardziej ekologicznego życia.

Takie działanie wspólnot energetycznych jest też określane jako energetyka rozproszona. Różni inwestorzy, którzy wcale nie muszą się wcześniej znać gromadzą się razem, aby zrealizować wspólny cel. Celem tym mogą być farmy fotowoltaiczne, które również stają się w Polsce coraz popularniejsze. W taki sposób można także budować elektrownie wodne oraz wiatrowe.

Wspólnota to także szansa na tworzenie się całkiem nowych i trwałych relacji – nie tylko w obrębie ludzi biznesu, ale nas wszystkich.
Więcej informacji na temat funkcjonowania wspólnot energetycznych udostępnia Krajowa Izba Klastrów Energii i Odnawialnych Źródeł energii.

Energetyka rozproszona niesie także szereg korzyści finansowych

Tworzenie takich wspólnot niesie także spore korzyści finansowe dla podmiotów, które zdecydują się w takiej inwestycji wziąć udział. Koszty rozkładają się bowiem na kilka podmiotów, a efektem wprowadzenia inwestycji w życie jest możliwość korzystania z energii odnawialnej po niższych kosztach. Ma to kolosalne znaczenie w obecnie sytuacji, kiedy ceny prądu wzrastają, a zapotrzebowanie wcale się nie zmniejsza. Jednym z głównych motywatorów do przystąpienia do takiej wspólnoty na pewno są też więc potencjalne korzyści finansowe.

Leave a Reply