Kiedy warto skorzystać z usług tłumacza przysięgłego?

Biegła znajomość języka nie wystarczy, by przetłumaczyć treści posiadające moc prawną. To oznacza, że w wielu momentach naszego życia będziemy potrzebować osoby, której tłumaczenie zostanie uwierzytelnione. Osoba ta to inaczej tłumacz przysięgły. Kiedy skorzystanie z jej pomocy będzie koniecznością?

Tłumacz przysięgły – obowiązki

Tłumacz przysięgły, który zdał odpowiedni egzamin i został wpisany na listę tłumaczy przysięgłych, ma za zadanie m.in.:

  • sporządzać tłumaczenia z języka obcego na polski,
  • sporządzać odpisy pism z języka obcego na polski,
  • sprawdzać i poświadczać przekłady sporządzane przez inne osoby.

Tłumacz przysięgły w przeciwieństwie do zwykłego tłumacza może zajmować się translacją tekstów specjalistycznych i oficjalnych – np. medycznych, sądowych czy ubezpieczeniowych.

Tłumaczenia przysięgłe – kto może z nich skorzystać?

Po tłumaczenia przysięgłe mogą zgłosić się:

  • osoby prywatne,
  • firmy,
  • organy firmowe.

Tłumacz przysięgły – w tych sytuacjach skorzystaj z jego pomocy

Potrzebujesz przedłożyć ważny dokument w urzędzie, jednak jest on sporządzony w języku francuskim? Wówczas z pomocą przychodzi tłumacz przysięgły francuskiego. Jest tak z każdym ważnym dokumentem w obcym języku – jeśli jest on po angielski, wówczas pomocny okaże się tłumacz przysięgły języka angielskiego.

Dokumenty, które może przetłumaczyć wyłącznie tłumacz przysięgły to:

  • dokumenty oficjalne (akt notarialny, wyrok sądu, certyfikat, pełnomocnictwo),
  • dokumenty specjalistyczne (dokumenty bankowe, polisy ubezpieczeniowe, dokumentacja medyczna).

Co ciekawe tłumacz przysięgły może wykonać nawet tłumaczenie ustne. Jego praca okazuje się niezbędna, gdy dwie porozumiewające się strony nie mówią w tym samym języku.

Leave a Reply