Utylizacja dokumentów – zadbaj o bezpieczeństwo danych

Każda firma w ramach swojej działalności będzie systematycznie gromadziła duże ilości dokumentów. Bardzo często wśród nich będą również takie zawierające dane osobowe. Dlatego w tej sytuacji również utylizacja dokumentów musi być prowadzona w odpowiedni sposób. Warto wiedzieć jak przebiega utylizacja akt, o czym trzeba przy niej pamiętać i gdzie zwrócić się o pomoc.

Usuwanie firmowych dokumentów

Przechowywanie dokumentów z danymi osobowymi musi być realizowane z zachowaniem norm bezpieczeństwa, o to bezpieczeństwo trzeba również zadbać w momencie, gdy realizowana będzie również utylizacja dokumentów w firmie. Po okresie, w którym dokumentu muszą być przechowywane można będzie je usunąć, wtedy jednak pojawia się pytanie o to jak utylizacja akt firmowych powinna przebiegać. Można próbować zrobić to samemu, ale najlepszym rozwiązaniem będzie skuteczna utylizacja dokumentów przez firmy, które się w tym specjalizują. Posiadają one odpowiednie doświadczenie i zapewnią profesjonalną obsługę:

  • niszczenie dokumentów przy użyciu odpowiedniego sprzętu,
  • zniszczenie z zachowaniem poufności,
  • utylizacja zniszczonych dokumentów,
  • zabezpieczenie danych osobowych przed wyciekiem,
  • sprawne, szybkie niszczenie akt,
  • niszczenie akt w siedzibie klienta.

Wybierz profesjonalistów

Decydując się na usługi firmy Destroy można oczekiwać, że utylizacja dokumentów będzie realizowana przez doświadczonych specjalistów, którzy maja właściwy sprzęt do tego, by sprawnie poradzić sobie nawet z dużymi ilościami dokumentów do zniszczenia. Zlecona profesjonalistom utylizacja dokumentów będzie realizowana z zachowaniem poufności, a także przy właściwym zabezpieczeniu danych osobowych. Firma, która gromadzi duże ilości dokumentów może także liczyć na obsługę w jej siedzibie.

Kontroluj zabezpieczenie danych osobowych

W przypadku utylizacji dokumentów z danymi osobowymi warto mieć nad całym procesem właściwą kontrolę, tak by zagwarantować sobie, że dane z dokumentów nie wydostaną się na zewnątrz. Poza tym pracownicy, którzy w trakcie niszczenia akt będą mieli dostęp do znajdujących się tam informacji powinni być zobowiązani do zachowania poufności. Dobra firma zajmująca się utylizacją na koniec zagwarantuje również wydanie certyfikatu, który będzie potwierdzeniem, że dokumenty zostały zniszczone w sposób gwarantujący bezpieczeństwo danych. Taki certyfikat jest potwierdzeniem dla zlecających usługę, że dokumenty zostały zutylizowane w prawidłowy sposób, a firma nie musi się obawiać kar ze strony podmiotów, które kontrolują bezpieczeństwo danych osobowych.

Leave a Reply