Recykling i odzysk opon na tle obowiązującego prawa

Doskonałe orientowanie się w przepisach, które precyzują takie zagadnienia jak recykling odpadów użytkowych wymaga sporo pracy. Jeśli ją zaniedbamy, czekają nas niestety srogie kary. M.in. z tego powodu przedsiębiorstwa decydują się w tym zakresie zaufać usługodawcom, którzy odciążą ich z tego obowiązku i prawidłowo przeprowadzą odzysk opon.

Recykling opon używanych i nowych – co mówią o tym przepisy?

Szczegółowych informacji na ten temat możemy szukać m.in. w ustawie z dn. 11 maja 2011 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej j (Dz. U. 2018.1932jt). Jej treść dotyczy m.in tego, na jakim poziomie producenci opon zmuszeni są utrzymywać odzysk tonażu. Przedsiębiorstwa, które nie sprostają wymogowi 75% muszą liczyć się z perspektywą nałożenia kary. Odzysk i recykling opon to jednak nie tylko obowiązek producentów. Przed takim wyzwaniem stoją również podmioty, które importują opony.

Recykling odpadów poużytkowych – jakich opon dotyczy?

Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że przepisy mówią o wymogach w związku z konkretnymi rodzajami odpadów. Odzysk opon dotyczy bowiem m.in.:

  1. opon nowych i używanych, stosowanych w różnorodnych urządzeniach, znajdujących swoje zastosowanie w rolnictwie;
  2. opon gumowych z bieżnikowaniem;
  3. opon znajdujących zastosowanie w pojazdach – nie tylko w autach, ale także w motocyklach, ciężarówkach czy rowerach.

Nie tylko opony – o jakich innych odpadach mówią przepisy?

Na końcu warto zaznaczyć, że obowiązki związane z recyklingiem i odzyskiem odpadów dotyczą nie tylko importerów i producentów opon. W przepisach znajdziemy też zapisy dotyczące innych produktów. Powinniśmy ich przestrzegać, jeśli generujemy takie odpady jak np. parafina ciekła czy oleje pochodzące z ropy naftowej czy środki chroniące przed zamarzaniem.

Leave a Reply